Page 13 - Bloemen en planten
P. 13

gekozenwordenvooreenlosse verhoger op het werkblad voor de langere medewerkers, of een losse verhogeropdewerkvloervoordewat kleinere medewerker.
Zittend werken
Zorg er voor dat daar waar mogelijk het werk zo veel mogelijk zittend uitgevoerd kan worden. Maar ook hier geldt: wissel je werkhouding zoveel mogelijk af.
Voldoende werkruimte
Wie voldoende werkruimte heeft, kan zijn eigen werkhouding kiezen. Zo wordt een gedwongen, vaak krampachtige houding voorkomen. Voldoende werkruimte kan relatief eenvoudig worden gecreëerd:
• Monteerdewerktafelaandemuur zodat er geen poten nodig zijn en er ruimte ontstaat voor handelingen met bakken en karren;
• Zorgvooreengoededoorstroom door de werktafel een aan- en afvoerzijde te geven. Dit voorkomt ver reiken;
• Houddewerkplekenwerkvloer schoon. Dit vermindert het val- en struikelgevaar;
• Zorgvoor70centimetervrijeruimte voor de werktafel. Want dan kan iemand in optimale houding alle benodigde handelingen uitvoeren.
De juiste werkkleding
De werkkleding mag een goede werkhouding niet hinderen en moet handen, armen en schouders zo veel mogelijk bewegingsvrijheid geven.
In hoogte verstelbare stoel
Afwisselend staand en zittend werken in de winkel en bewerkingsruimte geeft meer mogelijkheden voor een goede ontspannen werkhouding.
           5
 
   11   12   13   14   15