Page 14 - Bloemen en planten
P. 14

Arborisico nr. 3
TE VEEL WERKDRUK
WERKEN IN BLOEMEN- & PLANTENBRANCHE KAN HECTISCH ZIJN. EEN RIJ VOOR DE KASSA, ONGEDULDIGE KLANTEN, BOEKETTEN EN BLOEMSTUKKEN DIE IN KORTE TIJD GEMAAKT MOETEN WORDEN... DAN IS ER GEEN TIJD VOOR ONTSPANNING, SCHIET JE PAUZE ER BIJ IN EN WERK JE OVER OM ZAKEN OP TE PAKKEN DIE EERDER ZIJN BLIJVEN LIGGEN.
Te veel werkdruk veroorzaakt stress. Daar kun je ziek en overspannen van worden. Enige tijd geleden is de werkdruk in de bloemen- & plantenbranche onderzocht. Daaruit bleek dat drie factoren van invloed zijn op de werkstress die medewerkers in de sector ervaren:
• Werkdrukalsgevolgvanpiekenen dalen in drukte;
• Gebrekaanvoldoende pauzemogelijkheden;
• Veeloverwerkenlangewerkdagen. Maar je kunt de werkdruk ook drukken!
Zorg voor een goede planning van het werk
Dit vraagt om goede afspraken tussen medewerkers en werkgever en tussen medewerkers onderling. Maatregelen
die kunnen helpen zijn goede werkroosters inclusief pauzemomenten en afwisseling in taken; een jaarplanning die afgestemd is op de drukke momenten; en het ruim van tevoren aangeven van aan te vragen vrije dagen en vakantiedagen.
Zorg voor voldoende (extra) krachten
Sommige piekmomenten zijn te voorspellen. Zorg dat er dan op de drukte kan worden ingespeeld door extra krachten in te schakelen.
Neem consequent pauze
Hart voor de zaak hebben is mooi. Maar je eigen gezondheid is belangrijker.
               6
    12   13   14   15   16