Page 32 - Bloemen en planten
P. 32

 aangebroken om op zoek te gaan naar studenten. Óf, natuurlijk, om de eigen personeelsleden qua kennisniveau naar een treetje hoger te tillen.
Stagemarkt.nl
Andersom zijn er natuurlijk ook talloze leerlingen die een baan zoeken in de bloemen- & plantenbranche op zoek naar een plek waar ze praktijkervaring kunnen opdoen. Een leerbedrijf dus.
Vraag en aanbod ontmoeten elkaar op de website www.stagemarkt.nl. Maar ook S-BB kan bij het werven bemiddelen. De organisatie werkt regionaal en heeft contacten met de ROC’s en AOC’s in die regio’s.
Overigens stromen studenten meestal in per september en februari.
10
 
   30   31   32   33   34