Page 33 - Bloemen en planten
P. 33

  Evert Bosman
‘Ik vind het belangrijk om mensen te enthousiasmeren voor de bloemen- & plantenbranche’, zegt Bosman. ‘En het voordeel voor mij is dat ik frisse jonge mensen leer kennen die ik eventueel als ambulante krachten of later mogelijk zelfs als vaste krachten zou kunnen inhuren.’
Zo snijdt het mes van het leerbedrijf aan twee kanten. Twee partijen leren, en twee partijen plukken daar de vruchten van. En er is nog iets. Als leerbedrijf kan en mag Bosman ook zijn eigen vaste krachten verder opleiden om hen een stapje hoger op de vakmanschapsladder te tillen. Dit hoeft hij overigens niet
interview
‘LEERBEDRIJF BEN JE HET HELE JAAR DOOR’
HIJ HEEFT ZE NIET HET HELE JAAR DOOR RONDLOPEN, LEERLINGEN UIT HET VMBO EN MBO-ONDERWIJS, MAAR EVERT BOSMAN VINDT DAT ZIJN BLOOM FLOWERSTUDIO IN BUNNIK WEL HET HELE JAAR
DOOR EEN LEERBEDRIJF IS. ‘WE BEGELEIDEN OOK ONZE EIGEN MEDEWERKERS BIJ HUN VERDERE ONTWIKKELING.’.
per definitie zelf te doen, want een
van zijn vaste medewerkers is erkend leermeester. Dat betekent dat ook hij leerlingen onder zijn hoede mag nemen en hen mag begeleiden.
Bosman werkt wat betreft het vinden van stagiairs nauw samen met het Wellantcollege in Houten. ‘Ik krijg
van hen leerlingen die hier een zogenoemde blokstage lopen van drie maanden lang, vier dagen per week. De resterende dag gaan ze naar school. Dat zijn leerlingen die een BOL-opleiding volgen. BBL-leerlingen die langer in de winkel meelopen, heb
 11
 


   31   32   33   34   35