Page 38 - Bloemen en planten
P. 38

LOOPBAANPADEN ZIJN ER NIET VOOR NIETS
DAT DE CAO VOOR DE BLOEMEN-& PLANTENBRANCHE VOORZIET IN VERSCHILLENDE FUNCTIES EN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN, BETEKENT DAT ER OOK LOOPBAANPADEN ZIJN. ANDERS GEZEGD: WIE IN DE BRANCHE WERKT, KAN HOGEROP KLIMMEN, CARRIÈRE MAKEN, OF HOE JE HET OOK NOEMEN WIL. EN BIJ ELKE STAP OMHOOG HOORT EEN BETER LOON.
De CAO voor de Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten beschrijft gedetailleerd wat iemand in een bepaalde functie moet kunnen, welke werkzaamheden daar bij horen, en wat dat moet opleveren. Een vaktechnisch verkoper/binder bijvoorbeeld moet (onder meer) in staat zijn tot het (citaat:) ‘samenstellen van verkoopbare bloemstukken, boeketten, bloemwerken en plantarrangementen voor zowel binnen als buiten, rekening houdend met vakinhoudelijke aspecten (onder meer licht, ruimte, samenstellingen/ combinaties, verzorging), assortiment, seizoen en prijsklassen’. Maar ook: ‘het berekenen van een verkoopprijs, rekening houdend met marges, aantallen, grootte van de opdracht en specifieke klantvraag’. En zo gelden er nog wel wat meer eisen aan deze functie.
Handvat
Het is fijn dat de cao zich zo gedetailleerd uitdrukt in functiebeschrijvingen. Want dat maakt dat werkgever en medewerker elkaar hier ook daadwerkelijk aan kunnen houden. Vindt de werkgever bijvoorbeeld dat de vaktechnisch verkoper/binder in een bepaald aspect van het werk onvoldoende goed functioneert, dan hoeft hij de cao er maar bij te pakken, de betreffende functie-eis aan te wijzen, en te zeggen – bijvoorbeeld: ‘Het berekenen van een goede verkoopprijs gaat je niet altijd even goed af, laten we daar aan gaan werken.’
Andersom bieden de functiebeschrijvingen ook de medewerker een duidelijk handvat. Wanneer die aan de hand van de functie-eisen in de cao kan aantonen een bepaalde functie volledig te
2
    36   37   38   39   40