Page 40 - Bloemen en planten
P. 40

Zeven functies
De cao voorziet in zeven functies:
Bij elke functie hoort een eigen salaristabel. Zo valt de aankomend winkelmedewerker in tabel A, de winkelmedewerker in tabel B, de verkoper/binder in C en de vaktechnisch verkoper/binder in D. De allround/coördinerend medewerker en de vakspecialist vallen beiden in tabel E en de bedrijfsleider in F.
De salaristabellen zijn kort. Ze lopen van 16- tot en met 23-jarige leeftijd, wat zou kunnen betekenen dat een medewerker in de bloemen- & plantenbranche al op zijn 23e de top van zijn salaris heeft bereikt.
Er zijn echter verdere uitloopmogelijkheden, maar die zijn volledig gebaseerd op basis van
prestatie. Presteert iemand goed, dan kan de ondernemer dit belonen met een volgende stap in de salaristabel. De cao biedt ruimte voor vier ‘prestatiestappen’, al zijn die alleen weggelegd voor de functies in de tabellen D, E en F. In functiegroep C kunnen nog drie stappen gemaakt worden op basis van goede prestaties, in B helaas maar één stap, en in A zelfs helemaal geen. Dit alles betekent nog niet dat er geen ruimte is voor meer of andere tussentijdse salarisstappen. Ook hier biedt de cao-tekst een handvat. Met behulp van de gedetailleerde functiebeschrijvingen kan een medewerker onderzoeken of er in een bepaalde periode vorderingen in de persoonlijke ontwikkelingen zijn gemaakt. Is dit het geval, dan adviseert de vakbond FNV om zélf het initiatief te nemen voor een salarisgesprek met de leidinggevende. Levert dit niet direct extra loon op, dan kunnen er op zijn minst afspraken worden gemaakt over wat er nog wél nog is voor een ‘prestatiestap’. De volgende salarisverhoging gloort dan nog even aan de horizon, maar de stip is wel al zichtbaar gemaakt.
En zit iemand al in zijn eindschaal, althans, volgens de cao? Dan staat het de werkgever natuurlijk alsnog vrij om deze persoon om welke reden dan ook extra te belonen boven cao-niveau.
 4
 


   38   39   40   41   42