Page 45 - Bloemen en planten
P. 45

Arbeidsvoorwaarden zijn
meer dan alleen loonafspraken
CLAIM JE RECHTEN
ALS DE VAKBONDEN EEN NIEUWE CAO AFSLUITEN, DAN VRAGEN DE BETROKKEN WERKNEMERS DOORGAANS ALLEREERST HOEVEEL ZE ER IN SALARIS OP VOORUIT GAAN. MAAR ARBEIDSVOORWAARDEN BEHELZEN MEER DAN ENKEL LOONAFSPRAKEN. VERLOFREGELINGEN, ARBEIDSDUURVERKORTING, ZELFS JE PENSIOEN EN MEER ZIJN ER EVENEENS ONDERDEEL VAN.
 De afkorting cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Oftewel een overeenkomst die geldt voor het collectief, lees: alle werknemers binnen een sector of branche. En zoals het woord al doet vermoeden zijn er hiernaast ook bedrijfs- en individuele arbeidsovereenkomsten.
De bloemen- en plantenbranche heeft een eigen cao, getiteld CAO voor de Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten. Hierin staat alles over wat jouw rechten en plichten zijn, en van de werkgever. Volgens de werkgeversvereniging VBW betreft de cao ‘een evenwichtig pakket aan
afspraken waarmee zowel de continuïteit van de onderneming als het belang van de werknemer gediend is’. Althans, zo schrijft de VBW het in de cao zelf op.
Over dit laatste denken de vakbonden FNV en CNV iets genuanceerder. De cao is namelijk niet met hen afgesproken, maar met de betrekkelijk nieuwe vakbond AVV die geen of nauwelijks leden heeft in de sector. En AVV heeft volgens FNV en CNV onder het mom van modernisering en innovatie ingestemd met aanzienlijke verslechteringen. Afschaffing van bepaalde onregelmatigheidstoeslagen
  1
 

   43   44   45   46   47