Page 46 - Bloemen en planten
P. 46

bijvoorbeeld, afschaffing van de seniorendagen, afschaffing van de diplomatoeslag en invoering van beoordelingsafhankelijke salarisstijgingen ter vervanging van de automatische toekenning van periodieken. Allemaal redenen waarom FNV en CNV deze cao niet hebben ondertekend.
Jaargesprek en meer
Gelukkig staan de in de cao ook heel veel goede afspraken die nog wel gelden voor alle werknemers in de branche. Zoals over de hoogte van de salarissen, de arbeidstijden, het jaargesprek en de pensioenregeling, om maar wat te noemen.
Toch worden ook deze onderwerpen in de cao-tekst niet allemaal even ver uitgediept. Maar je hebt er hoe dan ook recht op, en doorgaans biedt een bepaalde regeling je ook meer mogelijkheden dan je op basis van de
gesprek met je werkgever aan te gaan over zaken die jij graag wilt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan vaste werktijden, omdat je er op bepaalde dagen wilt zijn voor je kinderen. Of wanneer je – omdat de nood aan de man is – zorgverlof wilt opnemen. Wat zijn dan je rechten en plichten?
In dit soort gevallen kun je nog altijd bij de FNV terecht voor ondersteuning en antwoorden op jouw vragen. De bond is dan wel niet bij de totstandkoming van de cao betrokken geweest, maar spant zich nog altijd in voor de belangen van de werknemers in de branche. Een van de dingen die de bond doet, is werknemers informeren over hun rechten. Want wie zijn rechten kent, kan die ook claimen. Dat is het grote voordeel van een cao: wat op papier staat, daar heb je recht op. En die rechten kun je claimen. Maak daar gebruik van!
 tekst alleen zou vermoeden. Het is goed je hiervan bewust te zijn. Door onderwerpen bespreekbaar te maken kun je vaak meer bereiken.
Het valt echter niet mee om zomaar het
 2
 

   44   45   46   47   48