Page 47 - Bloemen en planten
P. 47

Arbeidsvoorwaarden 1:
AFSTEMMEN WERK EN PRIVÉ
HET IS BELANGRIJK DAT JE WERK EN PRIVÉ GOED OP ELKAAR KUNT AFSTEMMEN. AL IS HET ALLEEN MAAR OM HET PLEZIER IN JE WERK TE BEHOUDEN. DE CAO BIEDT HANDVATTEN OM DIT TE KUNNEN DOEN, MAAR SOMMIGE AFSPRAKEN KUNNEN OOK NOG ALTIJD EEN STUKJE BETER.
Volgens de cao geldt voor de bloemen- & plantenbranche in geval van een fulltime aanstelling een gemiddelde werkweek van 36 uur. Dit is ook het gemiddelde dat geldt in veel andere sectoren. Alleen hebben de werkgeversorganisatie VBW en de (nieuwe) vakbond AVV in de bloemen- en planten-cao óók afgesproken onderzoek te zullen gaan doen naar – citaat – ‘de mogelijkheden en gevolgen van het aanpassen van de normale arbeidsduur voor de fulltime medewerker van gemiddeld 36 uur naar gemiddeld 40 uur per week’.
Hier zal ongetwijfeld (minimaal iets) meer loon tegenover staan (hoewel zelfs dit niet zeker is), maar de andere consequentie is nóg minder vrije tijd en dus ook nóg minder mogelijkheden om werk en privé goed op elkaar af te stemmen. Nu heeft iedere werknemer ook recht op een werkweek minder dan het fulltime aantal uren, maar daarvoor dient de werkgever dan wel
toestemming te geven. Anders gezegd: minder werken is onderwerp van overleg.
Wensen
Dit laatste geldt ook voor de werktijden. Volgens de cao geschiedt inroostering van de werktijden aan de hand van de jaarurensystematiek. Wederom een citaat uit de cao: ‘De bedoeling hiervan is dat over een langere periode de overeengekomen arbeidstijd per week wordt gerealiseerd. In je rooster zijn de dagen en het aantal uren dat je op een dag werkt weergegeven. De planning van jouw rooster bespreek je met je werkgever en wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld. Bij de vaststelling van het rooster houdt de werkgever zoveel mogelijk rekening met jouw wensen betreffende je werktijden.’
Dus niet alleen het aantal uren dat je wekelijks werkt is onderwerp van overleg met je werkgever, maar ook de tijden waarop je werkt. Altijd op woensdagmiddag vrij zijn om de
3
 
   45   46   47   48   49