Page 48 - Bloemen en planten
P. 48

kinderen te begeleiden naar sport- of andere activiteiten wordt hiermee een kwestie van afspraak.
Zorgverlof
Ook wat betreft verlofregelingen is de cao duidelijk. Er staat precies in hoeveel vakantiedagen de werknemers krijgen, wat ze moeten doen om verlof op te nemen en welke regels gelden in geval van bijvoorbeeld ziekte tijdens vakantie.
Ook de regels rond buitengewoon verlof staan in de cao vermeld. Bijvoorbeeld in geval van je eigen trouwen (2 dagen), verhuizing (1 dag), het overlijden van je partner (van de sterfdag tot en met de dag van de begrafenis) en het overlijden van een van je ouders, schoonouders, eigen of aangetrouwde kinderen (2 dagen).
Maar wat nu als je partner of een ander geliefd familielid ziek wordt en verzorging nodig heeft? Voor deze gevallen staat in de cao slechts één punt opgenomen. Medewerkers in de bloemen- & plantenbranche hebben recht op doorbetaald calamiteitenverlof (zodat ze in acute gevallen snel hulp kunnen bieden), dat kan overgaan in eveneens doorbetaald kort zorgverlof van maximaal twee weken.
De vakbond FNV vindt dat de mogelijkheden voor afstemming van werk en privé beter kunnen. In de cao staat dat de uitkomsten van het
onderzoek naar de 40-urige werkweek zullen worden besproken in de eerstvolgende cao-ronde. De bond is daarom voornemens om dan zeker weer partij aan de onderhandelingstafel te zijn, om zo ook over dit, en andere voor de werknemers uitermate belangrijke onderwerpen mee te praten.
 4
 


   46   47   48   49   50