Page 49 - Bloemen en planten
P. 49

Arbeidsvoorwaarden 2:
OVERWERK, EN STRESS ALS GEVOLG DAARVAN VOORKOMEN?
IS HET GEDREVENHEID, ONERVARENHEID, OF DE BEHOEFTE OM MEER GELD TE VERDIENEN? FEIT IS DAT VOORAL JONGEREN VAKER OVERWERKEN. MET ALS GEVOLG HIERVAN DAT ZE SOMS OOK MEER STRESS ERVAREN. LET HIER OP EN PROBEER STRESS ZO VEEL MOGELIJK TE VOORKOMEN.
In de laatste cao voor de bloemen- & plantenbranche is de overwerkregeling beperkt. De cao omschrijft de nieuwe regeling als volgt: ‘Als het totaal aantal gewerkte plusuren over de periode van 1 januari tot en met 31 december gemiddeld meer dan 20 procent bedraagt dan het gemiddelde aantal in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsuren, worden de uren die de 20 procent overstijgen als overwerkuren gewaardeerd tegen een tarief van 133,33 procent van het voor jou geldende uursalaris. Deze overwerkuren kunnen uitbetaald worden of als vrije uren worden toegekend’.
Het bovenstaande betekent dat je op jaarbasis voor de eerste 20 procent overuren géén overwerktoeslag ontvangt. Waarbij tevens moet worden aangetekend dat onder overwerk niét wordt verstaan de extra arbeid die korter duurt dan 15 minuten per dag (het zogenoemde afhelpkwartiertje),
die aansluit op de normale arbeidstijd en die moet worden verricht door drukke werkzaamheden of voor het afmaken van een bepaalde taak. Ook dat is allemaal geen overwerk meer.
Voorkom stress
Extra geld – althans meer dan je normale uurloon – levert overwerk dus nog nauwelijks op. Je werkt alleen maar meer en bent alleen maar drukker. Terwijl we allemaal weten dat overwerk werkdruk kan veroorzaken. En werkdruk leidt tot stress. Dit laatste willen we natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen.
Wat kun je zelf doen om stress als gevolg van het werk te voorkomen? Hier een aantal tips.
Maak het onderwerp overwerk in ieder geval bespreekbaar. Geef bijvoorbeeld aan wat (te veel) overwerk met je doet, zowel lichamelijk als in je sociale leven. Overleg daarom altijd met je baas als je problemen hebt met je werktijden.
5
    47   48   49   50   51