Page 50 - Bloemen en planten
P. 50

 Overleg óók met je baas om te zorgen dat je bijtijds weet wanneer je in de komende weken moet werken. En probeer tussen het werk door regelmatig te pauzeren en maak dan zo mogelijk even een wandelingetje. Meer in zijn algemeenheid geldt dat het raad- zaam is te proberen overwerk zoveel mogelijk te beperken en om ook zoveel mogelijk om compensatie te vragen.
Zie je aankomen dat je je werk niet afkrijgt, aarzel dan niet om hulp te vragen. Ook je collega’s en je werkgever hebben er immers baat bij dat je prettig werkt. Bespreek eventuele werkproblemen in het werkoverleg. Bespreek bijvoorbeeld hoe het werk beter verdeeld kan worden. Plan ook je eigen werk zo goed mogelijk en doe de meest noodzakelijke dingen eerst. Tot slot deze gouden tip: zorg voor voldoende (en actieve) ontspanning naast je werk.
Arbeidstijden
We zeiden het al eerder: werken in de bloemen- & plantenbranche is leuk. Lange dagen maken is dan ook niet erg, ook omdat het soms simpelweg onvermijdelijk is. Maar er zijn grenzen. In de cao zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van jouw gezondheid en vrije tijd.
Dit zijn de belangrijkste regels rond arbeidstijden zoals die zijn afgesproken in de cao:
• Je werktijd mag maximaal 10 uur per dag en 40 uur per week bedragen.
• Incidenteel mag de maximale werktijd 12 uur per dag en 45 uur per week bedragen.
• Indrukkeperiodes,zoalsdemaand december en de week voorafgaand aan speciale bloemendagen zoals Moederdag, Valentijnsdag, Pasen en Secretaressedag mag maximaal 60 uur per week gewerkt worden.
• Over pauzetijden zegt de cao niet meer dan dat deze tijd niet tot de werktijd behoort en dat je deze dus niet doorbetaald krijgt. Daarom geldt op dit punt de Arbeidstijdenwet die voorschrijft waar iedereen recht op heeft. Dat is wanneer je meer dan 5,5 uur op een dag werkt, je recht hebt op een pauze tussendoor van minimaal een half uur. Werk je langer dan 10 uur, dan heb je recht op een pauze tussendoor van minimaal 45 minuten. Al deze pauzes mogen opgeknipt worden in blokjes van minimaal een kwartier.
• Werken op zondag is vrijwillig.
• Voor jongeren onder 18 jaar gelden andere regels voor werktijden. Kijk
voor meer informatie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.minszw.nl
6
 

   48   49   50   51   52