Page 53 - Bloemen en planten
P. 53

Arbeidsvoorwaarden :
NOOIT TE JONG VOOR PENSIOEN
LEKKER LEVEN, LEKKER WERKEN, LEKKER PENSIOEN. EN IN ALLE GEVALLEN LEKKER GENIETEN. HET IS DAAROM GOED ZO AF EN TOE – OOK AL BEN JE MISSCHIEN NOG JONG – STIL TE STAAN BIJ DE VRAAG HOE JOUW PENSIOEN STRAKS GEREGELD IS. KAN JIJ NA JE PENSIONERING NOG STEEDS LEKKER GENIETEN?
 Pensioen is niets anders dan inkomen voor later, wanneer je niet meer werkt. Dan krijg je net als ieder ander in Nederland een AOW-uitkering van de overheid. Daar bovenop bouw je gedurende je werkzame leven een extra pensioenuitkering op. De premie hiervoor betaal je deels zelf. Maar je werkgever betaalt ook mee.
Je pensioenpremie is zó berekend, dat je bij voldoende jaren opbouw bij je pensionering een maandelijks bedrag krijgt dat overeenkomt met het gemiddelde loon dat je in die jaren hebt verdiend. Dit geldt ook voor mensen die in deeltijd werken. Omdat zij minder werken betalen ze minder premie, bouwen ze minder pensioen op, en krijgen ze een uitkering die gebaseerd is op wat zij gemiddeld in die jaren in deeltijd hebben verdiend.
In principe ligt de pensioenleeftijd voor iedereen geboren na 1960 op 67 jaar. Want vanaf die leeftijd krijg je AOW. Vanaf
2017 stelt de overheid elk jaar vast wat over vijf jaar de AOW-leeftijd is. Die wordt vanaf 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde levensverwachting na pensionering. Dit heeft de overheid enkele jaren geleden bepaald. Maar als je wilt kan je nog ook eerder met pensioen. Je begrijpt dat jouw ‘pensioenpot’ dan wel over een langere tijd moet worden verdeeld, en dat de uitkering per maand daardoor lager zal zijn.
Bedrijfspensioenfonds Detailhandel
Medewerkers in de bloemen- & plantenbranche zijn verplicht verzekerd voor hun pensioen bij het Bedrijfspensioenfonds Detailhandel. De voorwaarden waaronder dit gebeurt zijn vastgelegd in de statuten en het pensioenreglement van het fonds. Maximaal mag 4,275 procent pensioenpremie ingehouden worden op het loon van de werknemer die pensioen opbouwt. Van de totale verplichte pensioenpremie over het loon waarover
9
 
   51   52   53   54   55