Page 55 - Bloemen en planten
P. 55

Dan krijgt jouw partner ook pensioenrechten. Krijg je kinderen? Dan geldt voor hen hetzelfde. Wanneer je getrouwd bent, gekozen hebt voor geregistreerd partnerschap of kinderen krijgt, hoef je deze veranderingen niet zelf door te geven. Dat doet je gemeente. Woon je samen of heb je een samenlevingscontract, meldt dit dan bij het pensioenfonds, ook wanneer je relatie stuk loopt en jullie uit elkaar gaan. Want ook dat heeft consequenties voor je pensioen.
Overlijden?
Als je overlijdt, dan gaan je pensioenrechten onder bepaalde voorwaarden over naar je partner (partnerpensioen) en kinderen (wezenpensioen). Ook in dit geval hoeven zij niets te doen. Ze krijgen automatisch bericht over het vervolg. Maar let op: mensen met een samenlevingscontract staan niet geregistreerd en moeten daarom zelf een formulier opvragen.
Werkloos of arbeidsongeschikt?
Raak je werkloos of arbeidsongeschikt? In het eerste geval stopt je pensioenopbouw, in het tweede geval neemt het Pensioenfonds Detailhandel je verdere pensioenopbouw mogelijk voor zijn rekening. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld, wanneer je minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent, geldt die premievrijstelling niet. Maar wanneer je meer dan 65 procent arbeidsongeschikt
bent, dan kun je je pensioenregeling premievrij voortzetten.
Collectief of juist individueel?
De laatste jaren neemt de individualisering met betrekking tot pensioenen toe. Mensen sparen of beleggen dan zelf. Dit kan soms voordeliger zijn, maar dan heb je daar wel kennis voor nodig. Heb je dit niet, dan moet je je laten informeren, ook later wanneer je persoonlijke situatie wijzigt. Advies en informatie hierover is vaak kostbaar.
Dit alles maakt dat de FNV geen groot voorstander is van ingrijpende wijziging van het huidige pensioenstelsel voor de medewerkers in bloemen- & plantenbranche. Temeer omdat elke euro die momenteel in de huidige pensioenregeling wordt gestoken dankzij slimme beleggingen en andere inspanningen van het pensioenfonds bij uitkering ongeveer vier euro waard is.
Meer informatie?
We begrijpen dat je mogelijk met nog veel vragen zit. We verwezen je hiervoor al naar de website van het Pensioenfonds Detailhandel, www.pensioendetailhandel.nl. Op de site www.fhknacademy.nl vind je een e-learning over pensioenregelingen, en meer informatie over de AOW vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.
11
 


   53   54   55   56   57