Page 62 - Bloemen en planten
P. 62

werknemers. Ongeacht hun leeftijd. Duurzame inzetbaarheid draait dus om zowel fysieke als mentale fitheid. Mensen die goed in hun vel zitten en af en toe met hun leidinggevende of een jobcoach open kunnen spreken over hun toekomst, werken prettiger en beter, zijn gelukkiger en verzuimen minder.
Steuntje in de rug
Werkgevers die op deze onderwerpen bewust beleid voeren, plukken hier de vruchten van. Om hun medewerkers niet alleen gelukkig te maken maar ook gelukkiger te houden, zouden
Toch is het bevorderen van werkplezier niet alleen een zaak van werkgevers. Werknemers kunnen een eigen bijdrage leveren door zélf aan te geven wat ze willen. In een persoonlijk ontwikkelingsgesprek bijvoorbeeld, of gewoon, tijdens informeel overleg met hun leidinggevende. Bovendien hoeft zo’n gesprek niet alleen te gaan over het carrièreperspectief. Ook de werktijden, zeggenschap over de werkuren, zeggenschap over het werk en meer van dit soort zaken zijn van belang. Het gaat er tenslotte om dat de medewerker lekkerder in zijn vel
 werkgevers hen een steuntje in de rug kunnen geven bij het ontdekken waar ze goed in zijn.
komt te zitten, en dat hij ook in de toekomst met plezier naar het werk blijft komen. Wederom: ongeacht de leeftijd.
 2
    60   61   62   63   64