Page 73 - Bloemen en planten
P. 73

Milieubewust en maatschappelijk verantwoord
EERLIJKE BLOEMEN EN PLANTEN
DUURZAAM DENKEN. GROEN ONDERNEMEN. AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU. GEEN BEDRIJF OF ORGANISATIE GAAT ER TEGENWOORDIG ZOMAAR AAN VOORBIJ: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. ÉÉN VAN DIE KEURMERKEN IN DE BLOEMEN- & PLANTENBRANCHE IS FAIR FLOWERS FAIR PLANTS.
 Fair Flowers Fair Plants is een keurmerk dat consumenten de garantie biedt dat de bloemen en
nog een beetje geld verdiend kunnen worden.
 planten die zij kopen voldoen aan hoge milieu- en sociale eisen. Geen of in ieder geval minder bestrijdingsmiddelen, energiezuinige kweek en verwerkingsmethoden, goede arbeidsomstandigheden, verantwoorde hygiëne en voldoende veiligheid. Het zijn de kenmerken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) dat drie p’s als kernwaarden hanteert: people, planet, profit. Dus met aandacht het welbevinden van de mens (people) en een gezonde toekomst voor de aarde (planet), maar ook voor het inkomen van alle betrokken in de betreffende kolom (profit). Er moet tenslotte ook
Traceerbare bloemen en planten
In de praktijk zullen klanten van bloemenwinkels Fair Flowers Fair Plants ervaren als meer dan een keurmerk. Het label bevat een unieke code waardoor bloemen en planten traceerbaar zijn. Zo kunnen klanten zelf via de website informatie achterhalen over de herkomst en de teeltwijze van het gekochte product. Alle schakels in de sierteeltketen dragen hier hun steentje aan bij. Dus ook de geregistreerde handelaar dient te voldoen aan de eisen die door Fair Flowers Fair Plants zijn opgesteld.
 1
 

   71   72   73   74   75