Page 83 - Bloemen en planten
P. 83

                 Heb je het vakbondslidmaatschap al eens overwogen?
DIT DOET DE BOND
GA JE WERKEN, DAN WORD JE LID VAN EEN VAKBOND. DIT IS VOOR DE ÉÉN VANZELFSPREKEND, VOOR DE ANDER WAT MINDER. TWIJFEL JIJ NOG? LEES DAN HET ONDERSTAANDE OVER DE VOORDELEN DIE HET VAKBONDSLIDMAATSCHAP JE KAN BIEDEN.
 De naam zegt het al een beetje: vakbonden zijn er voor vakmensen. Ze komen op voor hun belangen en verdedigen die.
We kennen de vakbonden allemaal van de cao’s die zij afsluiten met werkgevers. Daarin staat onder meer met hoeveel procent de salarissen dat jaar omhoog gaan. Maar in de cao staat meer. Afspraken over de werktijden bijvoorbeeld. Over het aantal vakantiedagen, over toeslagen, over veilig en gezond werken en meer.
Bij het maken van deze afspraken houden de bonden de belangen van de werknemers uiteraard goed in de gaten. Dit is de reden dat FNV de handtekening niet heeft gezet onder de laatste cao voor de bloemen- & plantenbranche. Zij konden zich niet vinden in door de werkgevers voorgestelde verslechteringen, zoals afschaffing van de zondagstoeslag.
Dit laatste betekent niet dat de bonden nu ook geen rol meer spelen in de branche. En bij het volgende cao-overleg proberen ze er gewoon weer bij te zijn. Maar ook op alle andere momenten zijn ze er nog steeds voor hun leden, dus ook als er even geen cao-onderhandelingen zijn.
Als vakbondslid kun je altijd bij jouw bond aankloppen met vragen. Vragen als: krijg ik wel wat ik verdien? Of: mag mijn werkgever zomaar salaris inhouden? En: mag ik wel zoveel uur per dag werken? Ook biedt de bond juridische hulp wanneer je problemen krijgt met je werkgever, of als je ontslagen dreigt te worden. Alle reden dus om lid te worden van een vakbond.
Wat betekent dat?
Lid zijn van een vakbond betekent dat je maandelijks contributie moet
 1
    81   82   83   84   85