Page 85 - Bloemen en planten
P. 85

                 PLEIDOOI VOOR PRAKTISCH ONDERWIJS
DE VAKBOND FNV JUICHT DE DIVERSE ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN IN DE SECTOR TOE. DESONDANKS CONSTATEERT DE BOND DAT NIET ALLE OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN EVEN GOED AANSLUITEN BIJ DE DAGELIJKSE BEROEPSPRAKTIJK. DE BOND PLEIT DAAROM VOOR BETER EN PRAKTISCHER ONDERWIJS IN DE BLOEMEN- EN PLANTENDETAILHANDEL.
Jongeren die in de bloemen- & plantenbranche gaan werken, merken soms dat zij bepaalde basistechnieken niet hebben meegekregen in hun opleiding. Dit kan en moet beter, vindt de FNV. Temeer omdat onderzoek door FHKN in opdracht van de FNV uitwijst dat het middelbaar onderwijs in de bloemen- en plantendetailhandel nog altijd een stuk beter en praktischer kan. Deze klacht over de kwaliteit van de opleidingen is door het hele land te horen.
Handvatten
De bond wil werknemers handvatten bieden om goed voorbereid in de branche aan het werk te gaan én te blijven. Ook wil de vakbond de werkgevers een helpende hand bieden om hun werknemers hierbij te ondersteunen.
Het gaat momenteel niet overal even
goed in de bloemen- & plantenbranche. Hierdoor verliezen sommige mensen hun baan. De FNV vreest dat wanneer het om ouderen gaat, zij met lege handen op de arbeidsmarkt terecht komen. De uitkomsten van de enquête moesten daarom aanknopingspunten bieden voor het vormgeven van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Aansluitend volgde een informatiecampagne over dit onderwerp, met speciale aandacht voor zaken als opleidingsmogelijkheden, vakmanschap en gezonde arbeidsomstandigheden.
Eenduidige kwalificatiestructuur
Een van de wensen van de bond is de ontwikkeling van een eenduidige kwalificatiestructuur voor de branche als geheel. Deze optie brengt als voordeel met zich mee dat eenmaal verleende diploma’s en
3
 
   83   84   85   86   87