Page 88 - Bloemen en planten
P. 88

                 Lichtpuntjes
De vakbondsman ziet gelukkig ook lichtpuntjes. ‘Er zijn ook werkgevers die hun medewerkers wél waarderen en hen meer betalen dan waar ze volgens de cao recht op hebben. Toegegeven, maar weinig bazen komen spontaan met loonsverhogingen aandragen. Deze medewerkers hebben dit dan ook zelf in overleg met hun baas uit onderhandeld. Dat vind ik een goede zaak. Meer werknemers zouden voor hun rechten moeten opkomen.’
Dit laatste hoeven ze volgens Meijer niet helemaal alleen te doen. De bond ondersteunt hen hierin. ‘Zeker nu we de nieuwe, sterk uitgeklede cao als FNV niet hebben ondertekend’, zegt hij. ‘Die cao is namelijk voor het collectief. Als je daar je handtekening onder plaatst, stem je er ook mee in. Door niét te tekenen, kunnen we als bond individuele werknemers die voor hun rechten opkomen blijven ondersteunen. En dat is precies wat we nu steeds meer doen.’
Inzetbaarheid
Een van de jongste initiatieven van de FNV is het onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de bloemen- & plantenbranche. ‘Dit onderzoek is het geesteskind van en gefinancierd door de sociale partners, maar de opdracht
‘We bieden instrumenten die de werknemers beter
in staat stellen voor zichzelf op te komen’
hebben wij als bond gegeven aan FHKN, een organisatie die zich sterk maakt voor vakmanschap en veilig en gezond werken. Dat onderzoek legt niet alleen die enorme betrokkenheid van de medewerkers bloot, maar het biedt ze ook handvatten waarmee ze zelf aan de slag kunnen om lange tijd met plezier en gezond aan het werk te blijven.’
Ook dit onderzoek past bij de nieuwe weg die de FNV is ingeslagen: instrumenten samenstellen die de werknemers beter in staat stellen voor zichzelf op te komen. Een ander voorbeeld is deze Werk wijzer in de bloemen & planten, waarvan FNV Handel eveneens de afzender is. ‘Daar ben ik op mijn beurt best trots op, ja’, besluit Meijer.
     6
 
   86   87   88   89   90