Page 9 - Bloemen en planten
P. 9

Tips, trucs en hulpmiddelen voor gezond werken
FIT IN JE BAAN
JE WERKT IN EEN BLOEMENWINKEL, JE HEBT EEN FIJNE BAAN, EN DAT WIL JE NOG LANG ZO HOUDEN. ZORG ER DAN WEL VOOR DAT JE GEZOND BLIJFT. EET GEVARIEERD, DRINK NIET TE VEEL ALCOHOL, BLIJF IN BEWEGING EN DOE AAN SPORT. DAT HOUDT JE FIT.
 Waak er ook voor dat je niet ziek wordt van je werk. Bijvoorbeeld door te zwaar te tillen. Of doordat je een verkeerde lichaamshouding aanneemt op je werkplek. Of door simpelweg te veel en te hard te werken. Hoe leuk jouw werk ook is.
Arbowet
Ter bescherming van werknemers heeft de overheid de Arbowet opgesteld. Arbo is een afkorting van arbeidsomstandigheden en de wet is dan ook gericht op gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld: hoe kun je dan wél veilig tillen? En wat is dan wél de juiste lichaamshouding op je werkplek?
De Arbowet schrijft niet alles dwingend voor, maar laat ruimte open voor werkgevers en werknemers (lees: de vakbonden) om ook zélf tot goede branche specifieke afspraken te komen. Die afspraken leggen ze vervolgens vast in een zogenoemd Arboconvenant waaraan ze beloven zich te zullen houden.
De weerslag van de arbo-afspraken in de bloemen- & plantenbranche vind je in de Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel
Prima bron
Ondanks dat de looptijd in 2011 is verstreken, is de inhoud van de Arbocatalogus nog altijd een prima bron voor informatie over veilig en gezond werken. Op de pagina’s hierna belichten we enkele belangrijke onderdelen uit de Arbocatalogus. Zie ze als goede voorzetten voor slimme investeringen in jouw eigen gezondheid. Heb je behoefte aan meer informatie? Je vindt de volledige Arbocatalogus op de website van de FNV, www.fnv.nl Klik boven op de website op ‘Sector & CAO’ en vervolgens op ‘vind jouw sector of branche’. Wanneer je naar de letter ‘B’ doorscrollt, kun je het tabblad ‘bloemen en plantendetailhan- del’ aanklikken. Je ziet de Arbocatalogus’ in het linker menu staan. Doe er je voordeel mee!
1
    7   8   9   10   11